Video průvodce hradem

přízemí

patro

vstup do objektu

vstup do restaurace

vstup do hradní věže

Románský sál

krčma

Rytířský sál

lovecký salonek

venkovní posezení

venkovní posezení

průchod do věže

věž

venkovní posezení

vstup do objektu

Nacházíme se na hradě dona Quichota de la Mancha, který má několik sálů a místností a možnost středověkého ubytování v pokojích, které mají interiér ze 14. a 15. století.

Románský sál

Kapacita sálu: 22 míst

Sál slouží k pořádání uzavřených společenských akcí. Vyniká bohatou výzdobou, erbem hradu a psaným textem používaným při pasování na rytíře.

Dále se zde nachází vitráž, která se skládá ze 3 dílů – narození, láska, smrt, kterou vytvořila Kapka Toušková.

Podlaha neodpovídá románskému stylu. Pravá historie tohoto sálu se nachází pod podlahou, která je z technických důvodů zakonzervována betonovou deskou, do doby, než bude provedeno odkrytí odborníky a archeology.

V románském sále je k vidění zbroj samotného hradního pána, saracénská zbroj a dělo, kterému se říká bombarda. Toto dělo se používalo k zastavení vojenské jízdy.

krčma

Kapacita krčmy: 50 míst

2 místnosti : 35 + 15 míst

Před vstupem do krčmy stojí za povšimnutí původní kamenná klenba a rytířská zbroj o velikosti 150 cm. Dveře do této místnosti jsou kované, s originálním zámkem. Tento typ dveří se vyráběl před 400 – 700 lety.

Je zde také k vidění malba středověké těžby stříbra a mědi, skládající se z 3 částí – těžba, úprava a prodej. Dále pak malba směnárníka, který prováděl a dohlížel na vážení stříbrných a zlatých mincí. Nad těmito obrazy můžete spatřit nápis Santa Barbora, která je patronka havířů a dělostřelců. Součástí této krčmy je nika, kde můžete spatřit malbu pregéře, což v našem překladu znamená ražeče mincí. Ukázky mincí a značky ražičů jsou zde taktéž k vidění.

Součástí krčmy je i salónek pod věží.

Největší zajímavostí této části hradu je plně funkční spouštěcí lustr na laně, který se zapaluje ručně. Strop této místnosti je nádherně zdobený malbou. Místnost dále zpestřuje otevřený krb.

Rytířský sál

Kapacita sálu: 110 míst.

Kapacita salónku: 16 míst

Kapacita balkonu: 16 míst

Největší sál hradu s největším krbem, který je plně funkční a slouží k přípravě našich specialit (kuřata, sele, kýta, zelenina, atd.).

Zajímavostí tohoto krbu jsou originální trámy staré 400 až 500 let, pouze čelní trám je doděláván a aranžován tak, aby odpovídal trámům původním.

Vystavené zbraně v Rytířském sále jsou ze 14. a 15. století. Jedná se o repliky katových seker, které sloužily k setnutí končetin a dále 3 katovské meče, jenž se používaly ke stínání hlav.

Podle středověkých zvyklostí je v rytířském sále vytvořeno sezení s bohatší výzdobou, než ostatní části v tomto sále, a to z toho důvodu, aby se bohatí oddělili od nižších stavů. V místnosti se nachází kované lustry, na kterých svítí svíce z vosku, ale ve skutečnosti se jedná o povedené elektrické repliky.

Po schodišti můžete z tohoto sálu vystoupat do Loveckého salonku. Cestou stojí za povšimnutí vitráž s vyobrazením samotného dona Quijota de la Mancha, jak osvobozuje hrad ze spáru nepřátel. Tato vitráž je dílem paní Kapky Touškové akademické sochařky, která se řadí mezi dvě stě uměleckých osobností České republiky.

Před vstupem do loveckého salonku se po levé straně nachází zbraně Jana Žižky z Trocnova i s osobním štítem, na kterém je jeho osobní znak. Dále pak zbraně husitů, dřevěný štít zvaný pavéza, hákovnice a bijáky.

Napravo je situován hudební balkón sloužící k příjemnému posezení. Který byl ve středověku určen pro hudebníky.

lovecký salonek

Místnost je vybavena trofejemi lovné zvěře. Za povšimnutí stojí vycpaná hlava divokého prasete, které vážilo skoro 300 kg. Nad krbem je paroží losa evropského. Osvětlení je vyrobeno z daňčího paroží českých a moravských lesů. Na stěně se nachází malba sv. Huberta.

venkovní posezení

Typicky středověké nádvoří oddělující Románský a rytířský sál, jehož kapacita je 60 míst a na kterém lze mimo jiné pořádat svatební obřady. Část tohoto nádvoří je zastřešena.

venkovní posezení

Typicky středověké nádvoří oddělující Románský a rytířský sál, jehož kapacita je 60 míst a na kterém lze mimo jiné pořádat svatební obřady. Část tohoto nádvoří je zastřešena.

věž

Nad hradem se tyčí jeho největší dominanta. Dvacet dva metrů vysoká hradní věž, k jejímuž zdolání musíte vystoupat 90 schodů. I na tomto nejvyšším místě hradu si můžeme uspořádat hostinu nebo večeři. Při vašem vstupu vám levou rukou pokyne don Quijot de la Mancha. Při vložení drobných finančních přebytků do jeho holby vám připije i na zdraví a zároveň poděkuje za tento peněžní dar, který je každoročně 16. ledna předán přímo do rukou sociálně slabým dětem.

Součástí tohoto posezení je i krb a výhled nejen na město Frýdek-Místek, ale také do širého okolí Beskyd – Javorový, Lysá hora, Radhošť dále pak Štramberská rozhledna, hrad ve Starém Jičíně, Oderské vrchy, Léčebna Klimkovice, Ostrava a za pěkného počasí lze zhlédnout Jeseníky a horu Praděd.

venkovní posezení

Typicky středověké nádvoří oddělující Románský a rytířský sál, jehož kapacita je 60 míst a na kterém lze mimo jiné pořádat svatební obřady. Část tohoto nádvoří je zastřešena.

vstup do objektu

Při vstupu do objektu je umístěná nabídka denního menu.

na začátek stránky

Penzion Hrad - restaurace a ubytování ve Frýdku-Místku | Jsme na Facebooku

created by leemon.cz | leemon interactive